HỆ MIỄN DỊCH TẤN CÔNG VIRUS NHƯ THẾ NÀO?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/02/2020 | 10:12
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
HỆ MIỄN DỊCH TẤN CÔNG VIRUS NHƯ THẾ NÀO?

Trong vài ngày gần đây cả Châu Âu chấn động trước sự kiện hơn 229 người Ý bị nhiễm bệnh và 7 người chết. 12 thành phố đã phong tỏa. Sự lo lắng bao trùm toàn khối EU vì sự tự...  Đọc thêm »

WHO CUNG CẤP 21 THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ VIRUS CORONA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/02/2020 | 13:43
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
WHO CUNG CẤP 21 THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ VIRUS CORONA

Đối với nhiễm 2019-nCoV, các biện pháp sau đây không được khuyến nghị vì không hiệu quả để bảo vệ bạn, thậm chí có thể gây hại, như sử dụng vitamin C, hút thuốc, sử dụng trà...  Đọc thêm »