Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/07/2024 | 00:42
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể...  Đọc thêm »

123456 ... >