33 PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU AI CŨNG PHẢI BIẾT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/12/2018 | 00:34
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
33 PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU AI CŨNG PHẢI BIẾT

1. Nếu bạn nói “tôi mời”, bạn là người thanh toán. Bạn có thể nói “Đi ăn đi” thì trong trường hợp này, ai trả phần của người đó. Nếu một người đàn ông đề nghị được thanh toán...  Đọc thêm »