QUAN HỆ THƯƠNG MẠI EU-VIỆT NAM

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI EU-VIỆT NAM

05/08/2020 | 11:03
Nhân dịp Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) bắt đầu có hiệu lực (01/8/2020), Chủ tịch Hội đồng Châu Âu bà Ursula von der Leyen nói tại...