16.700 HỌC SINH TẠI BERLIN ĐANG BỊ CÁCH LY

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/11/2020 | 15:33
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
16.700 HỌC SINH TẠI BERLIN ĐANG BỊ CÁCH LY

16.700 16700 học sinh tại Berlin đang phải bị cách ly. Số liệu này được công bố công khai tại Quận Neuköln, cơ quan quản lý giáo dục chưa bao giờ...  Đọc thêm »