ĐIỂM TIN ĐÊM 2.3.2021: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & VIỆT NAM + CẢNH BÁO: ĐỘT BIẾN VIRURS B.1.1.7 ĐANG LÂY LAN MẠNH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/03/2021 | 22:25
Chuyên mục: Nước Đức và Thế giới
0 bình luận
ĐIỂM TIN ĐÊM 2.3.2021: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & VIỆT NAM + CẢNH BÁO: ĐỘT BIẾN VIRURS B.1.1.7 ĐANG LÂY LAN MẠNH

BBT Viet-bao.de tổng kết tin về dịch Corona đêm 2.3.2021: Đức, Châu Âu, Thế giới và Việt Nam => Theo số liệu mới từ Viện Robert Koch (RKI) vừa báo cáo: Trong số khoảng 1.700...  Đọc thêm »

ĐIỂM TIN ĐÊM 1.3.2021: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & VIỆT NAM + CẦN TUYỂN 6 NGƯỜI LÀM TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/03/2021 | 23:31
Chuyên mục: Nước Đức và Thế giới
0 bình luận
ĐIỂM TIN ĐÊM 1.3.2021: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & VIỆT NAM + CẦN TUYỂN 6 NGƯỜI LÀM TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ

BBT Viet-bao.de tổng kết tin về dịch Corona đêm 27.2.2021: Đức, Châu Âu, Thế giới và Việt Nam => Chính phủ vẫn mong tỷ lệ nhiễm xuống dưới 35 để nới lỏng giãn cách => Bà con...  Đọc thêm »

ĐIỂM TIN ĐÊM 28.2.2021: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & VIỆT NAM + CHÍNH PHỦ ĐANG LÊN KẾ HOẠCH TỪNG BƯỚC NỚI LỎNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/02/2021 | 22:44
Chuyên mục: Nước Đức và Thế giới
0 bình luận
ĐIỂM TIN ĐÊM 28.2.2021: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & VIỆT NAM + CHÍNH PHỦ ĐANG LÊN KẾ HOẠCH TỪNG BƯỚC NỚI LỎNG

BBT Viet-bao.de tổng kết tin về dịch Corona đêm 27.2.2021: Đức, Châu Âu, Thế giới và Việt Nam => Chính phủ vẫn mong tỷ lệ nhiễm xuống dưới 35 để nới lỏng giãn cách => Bà con...  Đọc thêm »

123456 ... >