ĐỪNG VỘI…

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/09/2023 | 20:30
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
ĐỪNG VỘI…

“Hãy vội vàng môt cách thong thả“ cho ta tâm thế thong dong trên đường trường… Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không ai chơi. Cuộc sống đôi khi cần vô...  Đọc thêm »